Trang Chính

Trang Công Tŕnh Ấn Tống

Font Pāli

 

CENTER FOR PROTO-BUDDHISM STUDIES 

 

(TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY)

 

*****

         
     
     
 

CENTER FOR PROTO-BUDDHISM STUDIES 

(TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY)

2001 Paterson Road, Prosser, WA 99350 – USA

Phone: (509) 396-8586 • Fax: (509) 786-2712

www.tamtangpaliviet.net •

tamtangpaliviet@gmail.com • tamtangpaliviet@yahoo.com

 

--ooOoo--

 

          Center For Proto-Buddhism Studies (Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo Nguyên Thủy) là tổ chức hoạt động thiện nguyện đỡ đầu mọi mặt về pháp lư cho CÔNG TR̀NH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PĀLI - VIỆT, với sự chứng minh và cố vấn của H̉A THƯỢNG KIM TRIỆU - KHIPPAPAÑÑO nhằm tạo điều kiện cho việc phổ biến rộng răi các tư liệu Phật Học thuộc nguồn Tam Tạng Pāli đến người đọc tiếng Việt và tiếng Anh.

MỤC TIÊU:

1/ Thực hiện Tam Tạng Song Ngữ Pāli - Việt

2/ Biên tập từ điển Pāli - Việt

3/ Soạn thảo và phát hành một số tài liệu Phật giáo căn bản bằng tiếng Anh.

CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ:

1/- Nâng cấp và sửa sang pḥng làm việc và chỗ ở cho nhóm phiên dịch: Tạo lập Tàng Kinh Các và mặt bằng làm việc cho công việc phiên dịch.

2/- Tuyển thêm nhân sự (nguồn ở trong và ngoài nước Mỹ):

          - Nhân sự phiên dịch Pāli (số lượng không hạn chế)

            - Nhân sự thông thạo tiếng Miến, Thái (nếu là người bản địa th́ phải thông thạo tiếng Anh, mỗi ngôn ngữ 1 người)

          - Nhân sự thông thạo về vi tính (văn pḥng và website)

3/ Làm việc thiện nguyện tại Prosser, WA state, USA

4/ Mọi đóng góp về tài chánh xin ghi ngân phiếu (check) đề tên đối tượng nhận lănh là:

CENTER FOR PROTO-BUDDHISM STUDIES

và gởi thơ về địa chỉ

 

To: Ven. Dung Dinh Truong

2001 Paterson Road

Prosser, WA 99350 - USA

 

Hoặc có thể chuyển ngân trực tiếp:

 

Center For Proto-Buddhism Studies

Bank account number: 153567549321

Bank routing number: 125000105

U.S. Bank SWIFT code: USBKUS44IMT

 

Cách thức nhanh nhất và tiết kiệm nhất là quư vị đến một chi nhánh của US BANK tại địa phương

rồi deposit thẳng vào tài khoản ghi ở trên.

 

Xin quư vị gởi email hoặc tin nhắn cho biết phương danh và số tài chánh đă gởi để tiện việc kiểm tra và lưu trữ hồ sơ.

 

 
     
     
 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

<Đầu Trang>