Trang Chính

 

Font VU-Times

 

 

CÁC TÀI LIỆU VỀ SANSKRIT

 

"Người biết Pali muốn học Sanskrit cần phải học lại từ đầu;

c̣n người biết Sanskrit muốn học Pali chỉ mất 3 tháng."

(Lời nói này của Giáo Sư Richard Salomon đă ảnh hưởng đến vận mệnh của một con người)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BẢN DỊCH:

 

+ ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN:

* Aśokāvadānaṃ & Truyền Thuyết Vua Aśoka 

 

 

+ ĐĂ ĐƯỢC HOÀN TẤT:

* Hitopadeśa - Chuyện Cổ Ấn Độ - (File gốc đă bị thất lạc)

* Saundarananda & Phật Độ Nanda - Nguyên tác: Aśvaghosa (Mă Minh)

* Bát Nhă Tâm Kinh (Sanskrit - Dịch Âm - Dịch Nghĩa)

* Chú Hộ Tŕ - Đại Bi (Sanskrit - Dịch Âm - Dịch Nghĩa)

* Suhṛllekha - Thư Gởi Bạn (4 câu kệ 14-17)

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP:

 

* Sanskrit Documents - Welcome to the compilation of Sanskrit Documents in Devanāgarī display and transliteration format. ... (Tài liệu tiếng Anh)

* Tập Đọc Tiếng Sanskrit: Vajra Sutra - The first 8 chapters read by Dr. Ram Karan Sharma and students. (Có văn bản La tinh để đọc theo)

* Tập Viết Chữ Sanskrit: mẫu tự Devanāgarī, thuộc tài liệu Tự Học Chữ Phạn, Tống Phước Khải biên soạn (TPK's Blog, Tài Liệu tiếng Việt)

* Wikipedia - Bách Khoa Toàn Thư mở tiếng Việt. Trả lời các câu hỏi liên quan đến tiếng Sanskrit.

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 

* Lược Sử Văn Học Phật Giáo Tiếng Sanskrit - Literary History of Sanskrit Buddhism by J. K. Narima, Thích Nhuận Châu dịch. (Trang Nhà Quảng Đức)

* Lược Sử Văn Học Sanskrit & Hán Tạng Phật Giáo - Thích Kiên Định biên soạn (Trang Nhà Quảng Đức)

* T́m hiểu Tam tạng Sanskrit - Nguyên Thế (Giác Ngộ Online)

 

 

 

TÀI LIỆU DOWNLOAD (Pdf File):

 

* Aśokāvadānaṃ & Truyền Thuyết Vua Aśoka (phần đầu) - (671 Kb)

* Mẫu Tự Devanāgarī - (284 Kb)

* Sanskrit - English Dictionary - Download rồi cài vào máy vi tính để sử dụng (TPK's Blog)

* Tự Học Chữ Phạn - Có phần tập viết mẫu tự Devanāgarī (TPK's Blog, Tài Liệu tiếng Việt)

* Unicode Fonts for Romanized Viet-Pali-Sanskrit (Budsas webpage)

 

 

   
 

<Đầu Trang>