Trang Chính

Trang Các Bản Dịch Mới

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 45

 

MILINDA VẤN ĐẠO

 

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂU HỎI GIẢNG VỀ CÁC VÍ DỤ

CÁC TIÊU ĐỀ

Thưa ngài Nāgasena, hội đủ bao nhiêu tính chất th́ vị tỳ khưu chứng ngộ phẩm vị A-la-hán?

“Tâu đại vương, ở đây với vị tỳ khưu có ước muốn chứng ngộ phẩm vị A-la-hán th́:

Một tính chất của con vật có tiếng kêu ghê rợn nên được hành tŕ.

Năm tính chất của con gà trống nên được hành tŕ.

Một tính chất của con sóc nên được hành tŕ.

Một tính chất của con beo cái nên được hành tŕ.

Hai tính chất của con beo đực nên được hành tŕ.

Năm tính chất của con rùa nên được hành tŕ.

Một tính chất của cây tre nên được hành tŕ.

Một tính chất của cây cung nên được hành tŕ.

Hai tính chất của con quạ nên được hành tŕ.

Hai tính chất của con khỉ nên được hành tŕ.

Một tính chất của dây bầu nên được hành tŕ.

Ba tính chất của cây sen nên được hành tŕ.

Hai tính chất của hạt giống nên được hành tŕ.

Một tính chất của cây sālā xinh đẹp nên được hành tŕ.

Ba tính chất của chiếc thuyền nên được hành tŕ.

Hai tính chất của cái neo thuyền nên được hành tŕ.

Một tính chất của cột buồm nên được hành tŕ.

Ba tính chất của người thuyền trưởng nên được hành tŕ.

Một tính chất của người làm công nên được hành tŕ.

Năm tính chất của biển cả nên được hành tŕ.

Năm tính chất của đất nên được hành tŕ.

Năm tính chất của nước nên được hành tŕ.

Năm tính chất của lửa nên được hành tŕ.

Năm tính chất của gió nên được hành tŕ.

Năm tính chất của núi nên được hành tŕ.

Năm tính chất của hư không nên được hành tŕ.

Năm tính chất của mặt trăng nên được hành tŕ.

Bảy tính chất của mặt trời nên được hành tŕ.

Ba tính chất của vị Sakka nên được hành tŕ.

Bốn tính chất của vị Chuyển Luân nên được hành tŕ.

Một tính chất của loài mối nên được hành tŕ.

Hai tính chất của loài mèo nên được hành tŕ.

Một tính chất của loài chuột nên được hành tŕ.

Một tính chất của loài ḅ cạp nên được hành tŕ.

Một tính chất của loài chồn nên được hành tŕ.

Hai tính chất của loài chó rừng già nên được hành tŕ.

Ba tính chất của loài nai nên được hành tŕ.

Bốn tính chất của loài ḅ nên được hành tŕ.

Hai tính chất của loài heo nên được hành tŕ.

Năm tính chất của loài voi nên được hành tŕ.

Bảy tính chất của loài sư tử nên được hành tŕ.

Ba tính chất của loài ngỗng đỏ nên được hành tŕ.

Hai tính chất của loài sếu cái nên được hành tŕ.

Một tính chất của loài bồ câu nhà nên được hành tŕ.

Hai tính chất của loài chim cú nên được hành tŕ.

Một tính chất của loài chim gơ kiến nên được hành tŕ.

Hai tính chất của loài dơi nên được hành tŕ.

Một tính chất của loài đỉa nên được hành tŕ.

Ba tính chất của loài rắn nên được hành tŕ.

Một tính chất của loài trăn nên được hành tŕ.

Một tính chất của loài nhện đường nên được hành tŕ.

Một tính chất của đứa bé đeo bầu vú nên được hành tŕ.

Một tính chất của loài rùa có đốm nên được hành tŕ.

Năm tính chất của khu rừng nên được hành tŕ.

Ba tính chất của cây cối nên được hành tŕ.

Năm tính chất của cơn mưa nên được hành tŕ.

Ba tính chất của ngọc ma-ni nên được hành tŕ.

Bốn tính chất của người thợ săn nên được hành tŕ.

Hai tính chất của người câu cá nên được hành tŕ.

Hai tính chất của người thợ mộc nên được hành tŕ.

Một tính chất của chum nước nên được hành tŕ.

Hai tính chất của sắt đen nên được hành tŕ.

Ba tính chất của cái lọng che nên được hành tŕ.

Ba tính chất của thửa ruộng nên được hành tŕ.

Hai tính chất của thuốc giải độc nên được hành tŕ.

Ba tính chất của vật thực nên được hành tŕ.

Bốn tính chất của người cung thủ nên được hành tŕ.

Bốn tính chất của vị vua nên được hành tŕ.

Hai tính chất của người gác cổng nên được hành tŕ.

Một tính chất của cối đá xay được hành tŕ.  

Hai tính chất của cây đèn nên được hành tŕ.

Hai tính chất của loài chim công nên được hành tŕ.

Hai tính chất của loài ngựa nên được hành tŕ.

Hai tính chất của kẻ say rượu nên được hành tŕ.

Hai tính chất của cái ngưỡng cửa nên được hành tŕ.

Một tính chất của cái cân nên được hành tŕ.

Hai tính chất của thanh gươm nên được hành tŕ.

Hai tính chất của loài cá nên được hành tŕ.

Một tính chất của kẻ vay nợ nên được hành tŕ.

Hai tính chất của người bị bệnh nên được hành tŕ.

Hai tính chất của người bị chết nên được hành tŕ.

Hai tính chất của con sông nên được hành tŕ.

Một tính chất của loài ḅ mộng nên được hành tŕ.

Hai tính chất của con đường nên được hành tŕ.

Một tính chất của người thu thuế nên được hành tŕ.

Ba tính chất của kẻ trộm cướp nên được hành tŕ.

Một tính chất của loài chim diều hâu nên được hành tŕ.

Một tính chất của loài chó nên được hành tŕ.

Ba tính chất của người thầy thuốc nên được hành tŕ.

Hai tính chất của người nữ mang thai nên được hành tŕ.

Một tính chất của loài sơn dương nên được hành tŕ.

Hai tính chất của loài chim giẻ nên được hành tŕ.

Ba tính chất của loài bồ câu nên được hành tŕ.

Hai tính chất của người một mắt nên được hành tŕ.

Ba tính chất của người cày ruộng nên được hành tŕ.

Một tính chất của loài chó rừng giống Jambuka nên được hành tŕ.

Hai tính chất của cái sàng loại nhỏ nên được hành tŕ.

Một tính chất của cái muỗng nên được hành tŕ.

Ba tính chất của người thâu nợ nên được hành tŕ.

Một tính chất của người nghiên cứu nên được hành tŕ.

Hai tính chất của người đánh xe nên được hành tŕ.

Hai tính chất của người cung cấp thức ăn nên được hành tŕ.

Một tính chất của người thợ may nên được hành tŕ.

Một tính chất của người lái thuyền nên được hành tŕ.

Hai tính chất của loài ong nên được hành tŕ.”

Các Tiêu Đề được đầy đủ.

--ooOoo--

 

I. PHẨM LỪA

1. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI LỪA

Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của con vật có tiếng kêu ghê rợn (loài lừa) nên được hành tŕ,’ một tính chất nên được hành tŕ ấy là điều nào?

“Tâu đại vương, giống như loài lừa nằm ở bất cứ nơi đâu: ở đỉnh đống rác, ở ngă tư đường, ở giao lộ, ở cổng làng, ở đống trấu, và không nằm nhiều. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập có thể nằm sau khi đă trải xuống mảnh da ở bất cứ nơi đâu: ở tấm trải bằng cỏ, ở tấm trải bằng lá, ở chiếc giường nhỏ bằng cây gỗ, ở nền đất, không nên nằm nhiều. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của con vật có tiếng kêu ghê rợn (loài lừa) nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:

Này các tỳ khưu, giờ đây các đệ tử của Ta, với gối kê đầu là khúc gỗ mục, sống không xao lăng, có nhiệt tâm trong việc nỗ lực.’

Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến:[1]

Đối với vị đang ngồi với thế kiết già, trời mưa c̣n chưa làm ướt đầu gối, vậy là quá đủ cho sự an trú thoải mái của vị tỳ khưu có bản tánh cương quyết.’”

Câu hỏi về tính chất của loài lừa là thứ nhất.

*****

 

2. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI GÀ TRỐNG

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của loài gà trống nên được hành tŕ,’ năm tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như loài gà trống đi nghỉ ngơi đúng lúc đúng thời. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên quét dọn sân của bảo tháp đúng lúc đúng thời, rồi nên cung cấp nước uống nước rửa, nên chăm sóc cơ thể, nên tắm rửa, nên đảnh lễ bảo tháp, nên đi đến thăm viếng các tỳ khưu trưởng thượng, rồi nên đi vào nơi trống vắng đúng lúc đúng thời. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài gà trống nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, loài gà trống thức dậy đúng lúc đúng thời. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thức dậy đúng lúc đúng thời, nên quét dọn sân của bảo tháp, rồi cung cấp nước uống nước rửa, nên chăm sóc cơ thể, nên đảnh lễ bảo tháp, rồi nên đi vào nơi trống vắng thêm lần nữa. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của loài gà trống nên được hành tŕ.

3. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, loài gà trống sau khi bới đi bới lại mặt đất rồi nuốt miếng ăn vào. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi quán xét đi quán xét lại rồi mới nên nuốt vật thực vào: ‘Không phải để chơi giỡn, không phải v́ đam mê, không phải để tô điểm, không phải để trang sức, mà chi nhằm để duy tŕ, để nuôi dưỡng thân thể này, để ngăn ngừa sự tổn hại, để hỗ trợ sự thực hành Phạm hạnh (nghĩ rằng): Như vầy ta tiêu diệt cảm thọ cũ và sẽ không làm sanh lên cảm thọ mới, và sự sống c̣n, sự không bị chê trách, và sự cư trú thoải mái sẽ có đến ta.’ Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của loài gà trống nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:

Ví như thịt của người con trai ở nơi sa mạc, giống như dầu bôi trơn cho trục xe, tương tợ như thế người đă ăn vào vật thực nhằm mục đích sống c̣n, không bị đắm say.’

4. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, loài gà trống dầu sáng mắt cũng bị mù mờ vào ban đêm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, dầu không bị mù, cũng nên là như mù, dầu ở trong rừng hay đang khi đi khất thực ở khu vực làng mạc nên là như mù, điếc, câm đối với các sắc, thinh, hương, vị, xúc, và pháp quyến rũ, không nên nắm giữ h́nh tướng, không nên nắm giữ chi tiết. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của loài gà trống nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Mahākaccāyana nói đến:[2]

Người có mắt nên là như kẻ mù, người có tai nên là như kẻ điếc, người có lưỡi nên là như kẻ câm, người có sức mạnh tợ như kẻ yếu đuối, và khi có sự việc đă được sanh khởi, hăy nằm xuống ngủ như kẻ chết.’

5. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, loài gà trống dầu đang bị tấn công bởi các cục đất, cây gậy, cây côn, cái vồ, cũng không ĺa bỏ cái chuồng của ḿnh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập dầu đang làm công việc may y, đang làm công việc xây dựng công tŕnh mới, đang thực hành phận sự và công việc, đang đọc tụng, đang bảo người khác đọc tụng, cũng không nên ĺa bỏ việc tác ư đúng đường lối. Tâu đại vương, bản thân điều này chính là ngôi nhà của hành giả, tức là sự tác ư đúng đường lối. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của loài gà trống nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:

Này các tỳ khưu, cái ǵ là hành xứ của vị tỳ khưu? Là lănh vực tu tập có tính chất truyền thống của bản thân, tức là bốn sự thiết lập niệm.’

Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến:

Giống như con voi đang ngủ, không dẫm đạp lên cái ṿi của nó. Nó nhận thức được vật ăn được và vật không ăn được, (nhận thức được) hành vi và suy nghĩ của bản thân.  

Y như thế ấy, người con trai của đức Phật, dẫu là không bị xao lăng, không nên xem thường lời dạy của đấng Chiến Thắng về sự tác ư cao quư tối thượng.’”

Câu hỏi về tính chất của loài gà trống là thứ nh́.

*****

 

3. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI SÓC

Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài sóc nên được hành tŕ,’ một tính chất nên được hành tŕ ấy là điều nào?

“Tâu đại vương, giống như loài sóc, khi kẻ thù địch lao đến th́ ve vẫy cái đuôi và làm cho lớn lên, rồi xua đuổi kẻ thù địch bằng cây côn chính là cái đuôi ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, khi kẻ thù phiền năo lao đến, th́ nên ve vẫy cây côn là sự thiết lập niệm và làm cho nó lớn lên, rồi xua đuổi tất cả phiền năo bắng chính cây côn là sự thiết lập niệm ấy. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài sóc nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Cullapanthaka nói đến:

Khi nào các phiền năo phá hoại đức hạnh của đời sống Sa-môn lao đến, chúng nên bị tiêu diệt một cách liên tục bằng cây côn là sự thiết lập niệm.’”

Câu hỏi về tính chất của loài sóc là thứ ba.

*****

 

4. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI BEO CÁI

Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài beo cái nên được hành tŕ,’ một tính chất nên được hành tŕ ấy là điều nào?

“Tâu đại vương, giống như loài beo cái đậu thai chỉ có một lần, không tiếp tục đi đến với con đực nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi nh́n thấy sự tiếp nối trong tương lai, sự tái sanh, việc nằm ở bào thai, sự chết, sự tan ră, sự hoại diệt, sự tiêu tan, nỗi sợ về luân hồi, khổ cảnh, sự không tương xứng, sự dằn vặt, nên thực hiện tác ư đúng đường lối rằng: ‘Ta sẽ không tiếp tục về việc sanh ra lần nữa.’ Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài beo cái nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Kinh Tập, bài Kinh Người Chăn Ḅ Dhaniya: (Suttanipāta - Kinh Tập, câu kệ 29).

Tợ như con ḅ mộng đă cắt đứt các sự trói buộc, tợ như con voi đă bứt ĺa sợi dây rừng thối tha, Ta sẽ không đi đến việc nằm ở bào thai lần nữa. Này vị Trời, vậy nếu ngài mong muốn, th́ ngài hăy đổ mưa.’”

Câu hỏi về tính chất của loài beo cái là thứ tư.

*****

 

5. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI BEO ĐỰC

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của loài beo đực nên được hành tŕ,’ hai tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như loài beo đực ẩn núp nương vào lùm cỏ um tùm hoặc khu rừng um tùm hoặc đồi núi um tùm rồi chộp lấy các con thú rừng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tới lui nơi vắng vẻ là cánh rừng rậm, gốc cây, sườn núi, thung lũng, hang núi, băi tha ma, khu rừng thưa, đồng trống, đống rơm, nơi ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Tâu đại vương, bởi v́ trong khi tới lui nơi vằng vẻ, vị hành giả thiết tha tu tập chẳng bao lâu sau đạt được bản thể năng lực về sáu Thắng Trí. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài beo đực nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được các vị trưởng lăo kết tập Giáo Pháp nói đến:

Cũng giống như con beo đực ẩn núp rồi chộp lấy các con thú rừng. Y như thế ấy người con trai này của đức Phật, vị có sự tu tập đă được gắn bó, vị hành minh sát, đi vào khu rừng rồi nắm lấy quả vị tối thượng.’

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, loài beo đực sau khi giết chết bất cứ con thú nào, nếu con thú rơi bị rơi xuống ở sườn bên trái th́ nó không ăn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên thọ dụng vật thực đă được tạo ra do việc cho tre, hoặc do việc cho lá, hoặc do việc cho bông hoa, hoặc do việc cho trái cây, hoặc do việc nhường chỗ tắm, hoặc do việc cho đất sét, hoặc do việc cho bột tắm, hoặc do việc cho tăm xỉa răng, hoặc do việc cho nước súc miệng, hoặc do việc nịnh hót, hoặc do việc tâng bốc, hoặc do việc chiều chuộng, hoặc do việc chuyển tin bằng đôi chân, hoặc do công việc thầy thuốc, hoặc do công việc đầy tớ, hoặc do việc đi theo sự sai bảo, hoặc do thức ăn đổi thức ăn, hoặc do phát sanh bởi quà cáp, hoặc nhờ vào khoa địa lư, hoặc nhờ vào khoa chiêm tinh, hoặc nhờ vào khoa bói tướng, hoặc bởi bất cứ sự nuôi mạng sai trái nào khác đă bị đức Phật quở trách, tợ như con beo đực không ăn con thú rơi bị rơi xuống ở sườn bên trái. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của loài beo đực nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến:

Mật ong và cháo được phát sanh do việc lan truyền của sự biểu hiện bằng lời nói, nếu ăn vào th́ tôi có thể bị chê trách về sự nuôi mạng của tôi.

Thậm chí, nếu nội tạng của tôi rơi ra ḷng tḥng ở bên ngoài, dầu cho đang từ bỏ mạng sống, tôi vẫn không làm đổ vỡ sự nuôi mạng (chân chánh).’”

Câu hỏi về tính chất của loài beo đực là thứ năm.

*****

 

6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI RÙA

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của loài rùa nên được hành tŕ,’ năm tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như loài rùa là loài sống ở nước, sắp xếp chỗ trú ngụ ở ngay trong nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên lan tỏa toàn thể thế gian với tâm ư bao la, vĩ đại, không đo lường được, không thù oán, không hăm hại, đồng hành với từ ái, có ḷng thương tưởng đến sự lợi ích của tất cả các cá nhân có mạng sống và đang hiện hữu, rồi an trú. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài rùa nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, loài rùa trong khi nổi lên ở trong nước th́ ngước đầu lên nh́n xem, nếu nh́n thấy ai đó th́ ngay tại nơi ấy lặn xuống, và ch́m sâu (nghĩ rằng): ‘Chớ để những kẻ ấy nh́n thấy ta lần nữa.’ Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, khi các phiền năo xâm nhập th́ nên lặn xuống hồ nước là cảnh giới (của đề mục thiền), và nên ch́m sâu (nghĩ rằng): ‘Chớ để các phiền năo nh́n thấy ta lần nữa.’ Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của loài rùa nên được hành tŕ.

3. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, loài rùa sau khi đi ra khỏi nước th́ sưởi ấm thân thể. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi đưa tâm ư ra khỏi việc ngồi, đứng, nằm, đi kinh hành th́ nên sưởi ấm tâm ư ở sự nỗ lực đúng đắn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của loài rùa nên được hành tŕ.

4. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, loài rùa sau khi đào đất th́ sắp đặt chỗ ngụ ở nơi cô quạnh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên dứt bỏ lợi lộc, tôn kính, tiếng tăm, nên đi sâu vào nơi trống vắng, cô quạnh, khu rừng lớn, khu rừng thưa, sườn núi, thung lũng, hang núi, nơi ít âm thanh, ít tiếng ồn, được tách biệt, nên đi đến chỗ trú ngụ ở ngay tại nơi cô quạnh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của loài rùa nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Upasena, con trai của Vaṅganta, nói đến:[3]

Vị tỳ khưu, v́ nguyên nhân thiền tịnh, nên tới lui chỗ trú ngụ cô quạnh, ít tiếng ồn, được lai văng bởi các thú dữ.

5. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, loài rùa trong lúc đi lang thang, nếu nh́n thấy cái ǵ hoặc nghe được cái ǵ, th́ thu giấu các chân và cái đầu là thứ năm ở trong cái vỏ của ḿnh, không cử động, có trạng thái im lặng, giữ yên, trong khi hộ tŕ thân thể.  

Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, ở tất cả các nơi, trong khi các sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp xâm nhập, th́ không nên mở ra cánh cửa pḥng hộ ở sáu căn, nên tập trung tâm trí, nên thực hành sự thu thúc, nên sống có niệm và có sự nhận biết rơ trong khi hộ tŕ Sa-môn pháp. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của loài rùa nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ quư báu, bài Kinh Ví Dụ Con Rùa:

Tợ như con rùa đang thu lại các phần thân thể ở trong cái vỏ của ḿnh, vị tỳ khưu trong khi tập trung lại các sự suy nghĩ của tâm, không bị lệ thuộc, không quấy rối kẻ khác, được hoàn toàn tịch tịnh, không chửi mắng bất cứ ai.’”

Câu hỏi về tính chất của loài rùa là thứ sáu.

*****

 

7. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÂY TRE

Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của cây tre nên được hành tŕ,’ một tính chất nên được hành tŕ ấy là điều nào?

“Tâu đại vương, giống như cây tre nghiêng theo làn gió, không chạy theo hướng khác. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tuân theo Giáo Pháp của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại đă được đức Phật Thế Tôn giảng dạy, nên duy tŕ các điều cho phép và không bị chê bai, nên tầm cầu chỉ mỗi Sa-môn pháp. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của cây tre nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Rāhula nói đến:

Sau khi luôn luôn tuân theo Giáo Pháp của đức Phật gồm chín thể loại, sau khi duy tŕ các điều cho phép và không bị chê bai, tôi đă vượt lên trên chốn đọa đày.’

Câu hỏi về tính chất của cây tre là thứ bảy.

*****

 

8. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÂY CUNG

Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của cây cung nên được hành tŕ,’ một tính chất nên được hành tŕ ấy là điều nào?

“Tâu đại vương, giống như cây cung, được khéo chuốt, được đo đạc, uốn cong thật đồng đều cho đến đầu trên và đầu dưới, không cứng ngắc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tùy thuận đến các vị trưởng lăo, mới tu, hoặc trung niên tương tợ như nhau, không tỏ ra đối nghịch. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của cây cung nên được hành tŕ.  

Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Bổn Sanh Vidhurapuṇṇaka:[4]

Vị sáng trí nên uốn cong tợ như cây cung, tợ như cây tre đang nghiêng theo, không nên hành xử điều nghịch lại, vị ấy có thể trú ở chỗ ngụ của đức vua.’”

Câu hỏi về tính chất của cây cung là thứ tám.

*****

 

9. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI QUẠ

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của loài quạ nên được hành tŕ,’ hai tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như loài quạ đi lang thang, dè dặt và e ngại, cẩn thận và đề pḥng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên đi lại, dè dặt và e ngại, cẩn thận và đề pḥng, với niệm được thiết lập, với các giác quan được thu thúc. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài quạ nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, loài quạ sau khi nh́n thấy bất cứ thức ăn nào th́ chia xẻ với đồng loại rồi mới ăn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, đối với các lợi lộc hợp pháp, được thọ nhận hợp pháp, thậm chí phần đă được đặt vào b́nh bát, đối với các lợi lộc có h́nh thức như thế không nên là vị thọ dụng mà không san sẻ với các vị đồng Phạm hạnh có giới đức. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của loài quạ nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến:

Vào lúc ta có sự thực hành khổ hạnh, nếu họ đem lại cho ta phần đă đạt được theo khả năng, th́ ta phân chia cho tất cả, sau đó mới thọ dụng phần ăn.’”

Câu hỏi về tính chất của loài quạ là thứ chín.

*****

 

10. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI KHỈ

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của loài khỉ nên được hành tŕ,’ hai tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như loài khỉ, trong khi đi đến chỗ trú, th́ đi đến chỗ trú ở khoảng trống có h́nh thức như thế: là ở thân cây to lớn vĩ đại, được tách biệt, có cành lá ở mọi nơi, là chốn nương nhờ cho kẻ bị sợ hăi.  

Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên sống nương tựa vào vị thầy, người bạn tốt lành, có h́nh thức như vầy: là vị có liêm sỉ, khéo cư xử, có giới hạnh, có thiện pháp, nghe nhiều, vị duy tŕ Giáo Pháp, đáng mến, đáng kính, đáng trọng, vị tuyên thuyết, có sự nhẫn nại với lời nói, vị giáo giới, vị giải thích, vị chỉ dạy, vị thức tỉnh, vị khuyến khích, vị tạo niềm phấn khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài khỉ nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, loài khỉ đi đứng ngồi chỉ ở trên cây. Nếu nó rơi vào giấc ngủ th́ nó trải qua việc trú đêm ở ngay tại chỗ ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có khuynh hướng ở rừng, nên đứng, đi, ngồi, nằm, và rơi vào giấc ngủ chỉ ở trong rừng, nên kinh nghiệm về sự thiết lập niệm ở ngay tại chỗ ấy. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của loài khỉ nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến:

Ngay cả trong khi đi kinh hành, trong khi đứng, hoặc với việc ngồi và việc nằm, vị tỳ khưu chiếu sáng ở khu rừng, chính khu rừng ấy được ca ngợi.’”

Câu hỏi về tính chất của loài khỉ là thứ mười.

Phẩm Lừa là phẩm thứ nhất.

*****

 

PHẦN TÓM LƯỢC

“(Loài lừa) có tiếng kêu khủng khiếp, và loài gà trống, loài sóc, loài beo cái, loài beo đực, loài rùa, cây tre, cây cung, và loài quạ, rồi loài khỉ.”

--ooOoo--

 

II. PHẨM BIỂN CẢ: 

1. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA DÂY BẦU

Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của dây bầu nên được hành tŕ,’ một tính chất nên được hành tŕ ấy là điều nào?

“Tâu đại vương, giống như dây bầu dùng những sợi tua đeo bám ở cọng cỏ, hoặc ở khúc cây, hoặc ở dây leo, rồi phát triển lên trên vật đó. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, có ước muốn tiến triển ở phẩm vị A-la-hán, th́ nên dùng ư đeo bám ở đối tượng (đề mục thiền), rồi tiến triển ở phẩm vị A-la-hán. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của dây bầu nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến:

Giống như cái gọi là dây bầu đeo bám ở cọng cỏ, ở khúc cây, hoặc ở dây leo bằng những sợi tua, rồi từ đó phát triển lên trên.

Y như thế ấy, người con trai của đức Phật, có ước muốn về quả vị A-la-hán, th́ nên đeo bám ở đối tượng (đề mục thiền), rồi tiến triển ở quả vị Vô Học.’”

Câu hỏi về tính chất của dây bầu là thứ nhất.

*****

 

2. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÂY SEN

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của cây sen nên được hành tŕ,’ ba tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như cây sen được sanh ra ở nước, được phát triển ở nước, không bị lấm lem bởi nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên bị lấm lem trong mọi trường hợp, ở gia đ́nh, ở nhóm, về lợi lộc, về danh vọng, về sự tôn vinh, về sự nể v́, về các nhu cầu vật dụng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của cây sen nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, cây sen vững vàng sau khi vươn lên khỏi nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên chế ngự tất cả (các pháp) thế gian, nên vươn lên, và nên vững vàng ở các pháp xuất thế gian. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của cây sen nên được hành tŕ.

3. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, cây sen bị run rẩy, lay động v́ gió dầu chỉ chút ít. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thực hành sự tự chế ngự, nên sống có sự nh́n thấy nỗi sợ hăi ở các phiền năo dầu chỉ chút ít. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của cây sen nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:  

Người có sự nh́n thấy nỗi sợ hăi ở các tội lỗi nhỏ nhoi thọ tŕ và học tập ở các điều học.’”

Câu hỏi về tính chất của cây sen là thứ nh́.

*****

 

3. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA HẠT GIỐNG

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của hạt giống nên được hành tŕ,’ hai tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như hạt giống dầu là ít ỏi, đă được gieo ở thửa ruộng tốt, trong khi trời ban cho cơn mưa đúng đắn, th́ sẽ tạo ra được rất nhiều kết quả. Tâu đại vương, tương tợ y như thế, giới đă được thực hành theo cách nào mà sẽ tạo ra được toàn bộ quả vị của Sa-môn, th́ vị hành giả thiết tha tu tập nên thực hành đúng đắn theo cách như vậy. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của hạt giống nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, hạt giống đă được trồng ở thửa ruộng khéo được làm sạch sẽ th́ phát triển vô cùng nhanh chóng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập khéo nắm giữ được ư, làm cho ư được thanh tịnh ở căn nhà trống vắng, rồi đặt ư vào thửa ruộng cao quư là sự thiết lập niệm, th́ ư phát triển vô cùng nhanh chóng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của hạt giống nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Anuruddha nói đến:

Giống như hạt giống được thiết lập ở thửa ruộng sạch sẽ, kết quả của nó là dồi dào, và c̣n làm cho người nông dân mừng rỡ.

Y như thế ấy, tâm của vị hành giả đă được làm cho thanh tịnh ở căn nhà trống vắng th́ phát triển vô cùng nhanh chóng ở thửa ruộng là sự thiết lập niệm.’”

Câu hỏi về tính chất của hạt giống là thứ ba.

*****

 

4. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÂY SĀLĀ XINH ĐẸP

Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của cây sālā xinh đẹp nên được hành tŕ,’ một tính chất nên được hành tŕ ấy là điều nào?

“Tâu đại vương, giống như cây sālā xinh đẹp tăng trưởng luôn cả ở bên trong trái đất đến hơn một trăm cánh tay. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tṛn đủ bốn quả vị Sa-môn, bốn Tuệ Phân Tích, sáu Thắng Trí, và toàn bộ pháp Sa-môn ở ngay tại ngôi nhà trống vắng. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của cây sālā xinh đẹp nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Rāhula nói đến:

Loài cây có tên sālā xinh đẹp, mọc ở trái đất, tăng trưởng luôn cả ở bên trong trái đất đến một trăm cánh tay.

Giống như vào lúc thời điểm đă đến, với sự trưởng thành cây ấy vươn lên, tăng trưởng thậm chí một trăm cánh tay trong một ngày.

Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế, con tiến triển một cách tự nhiên ở ngôi nhà trống vắng, tợ như cây sālā xinh đẹp tăng trưởng ở khoảng không.’”

Câu hỏi về tính chất của cây sālā xinh đẹp là thứ tư.

*****

 

5. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CHIẾC THUYỀN

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của chiếc thuyền nên được hành tŕ,’ ba tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như chiếc thuyền giúp cho nhiều người vượt qua nhờ vào sự tập hợp đă được kết nối lại bằng nhiều loại cây gỗ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sẽ vượt qua thế gian luôn cả chư Thiên nhờ vào sự tập hợp đă được kết nối lại bằng nhiều h́nh thức Giáo Pháp như là cách cư xử, giới, đức hạnh, phận sự, và công việc. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của chiếc thuyền nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, chiếc thuyền chịu đựng lực đẩy gào thét của nhiều loại sóng, lực đẩy của ḍng nước xoáy được lan rộng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên chịu đựng lực đẩy của nhiều loại sóng phiền năo, lợi lộc, tôn vinh, danh vọng, danh tiếng, cúng dường, đảnh lễ, sự chê khen ở các gia tộc khác, và lực đẩy của nhiều loại sóng: sướng, khổ, kính nể, khinh khi, và sự sân hận. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của chiếc thuyền nên được hành tŕ.

3. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, chiếc thuyền di chuyển ở biển cả to lớn, khổng lồ, vô lượng, vô biên, không bờ bên kia, không bị xáo trộn, sâu thẳm, có tiếng ồn lớn lao vĩ đại, có sự chen chúc của các bầy cá là cá ông, cá voi, cá đao. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tâm ư di chuyển ở sự lănh hội và thấu triệt bốn Chân Lư về ba luân, mười hai thể. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của chiếc thuyền nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ quư báu, Tương Ưng Sự Thật:

Này các tỳ khưu, trong lúc suy tư, các người nên suy tư về: ‘Đây là khổ,’ nên suy tư về: ‘Đây là Nguyên Nhân của Khổ,’ nên suy tư về: ‘Đây là sự Diệt Khổ,’ nên suy tư về: ‘Đây là sự Thực Hành theo Con Đường đưa đến sự Diệt Khổ.’”

Câu hỏi về tính chất của chiếc thuyền là thứ năm.

*****

 

6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÁI NEO THUYỀN

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của cái neo thuyền nên được hành tŕ,’ hai tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như cái neo thuyền giữ chặt, duy tŕ con thuyền ở nơi biển cả to lớn khổng lồ, trên mặt nước bị hỗn độn, bị khuấy động bởi những đợt dồn dập của nhiều làn sóng, không cho lôi đi theo hướng chính hướng phụ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên giữ chặt tâm ở sự xung đột lớn lao vĩ đại của các suy tư, ở sự dồn dập của những làn sóng luyến ái, sân hận, si mê, không cho lôi đi theo hướng chính hướng phụ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của cái neo thuyền nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa cái neo thuyền không nổi lên, nó ch́m xuống thậm chí cả trăm cánh tay ở trong nước, nó giữ chặt con thuyền, duy tŕ ở vị trí. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên nổi lên ở trên đỉnh của lợi lộc, ở trên đỉnh của danh vọng, ở các sự lợi lộc, danh vọng, tôn vinh, kính nể, đảnh lễ, cúng dường, trọng vọng, nên duy tŕ tâm chỉ ở mỗi việc làm cho cơ thể được sống c̣n. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của cái neo thuyền nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến:

Giống như cái neo không nổi lên ở biển, mà ch́m xuống, y như thế ấy các ngươi chớ nổi lên ở lợi lộc và tôn vinh, mà hăy ch́m xuống.’”

Câu hỏi về tính chất của cái neo thuyền là thứ sáu.

*****

 

7. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CỘT BUỒM

Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của cột buồm nên được hành tŕ,’ một tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như cột buồm chịu đựng dây thừng, dây đai, và cánh buồm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có đầy đủ niệm và sự nhận biết rơ, nên có sự thực hành việc nhận biết rơ trong khi đi tới trong khi đi lui, khi nh́n qua khi nh́n lại, khi co tay khi duỗi tay, trong việc mang y hai lớp, b́nh bát, và y phục, khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nếm, ở hành động đại tiện tiểu tiện, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi ngủ, khi thức, khi nói, khi im lặng. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của cột buồm nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nên sống, có niệm, có sự nhận biết rơ; đây là lời dạy của chúng ta cho các ngươi.’”

Câu hỏi về tính chất của cột buồm là thứ bảy.

*****

 

8. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NGƯỜI THUYỀN TRƯỞNG

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của người thuyền trưởng nên được hành tŕ,’ ba tính chất nên được hành tŕ ấy là điều nào?

“Tâu đại vương, giống như người thuyền trưởng, ngày đêm, thường xuyên, liên tục, không xao lăng, gắng sức, ra sức, điều khiển con tàu di chuyển. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, trong khi kiểm soát tâm, nên kiểm soát tâm bằng sự tác ư đúng đường lối, ngày đêm, thường xuyên, liên tục, không xao lăng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của người thuyền trưởng nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Pháp Cú:[5]

Các ngươi hăy thích thú trong sự không phóng dật, hăy pḥng hộ tâm của ḿnh, hăy đưa bản thân ra khỏi chốn khổ đau, tợ như con voi bị vướng trong vũng bùn (cố gắng lê thân ra khỏi băi lầy).’

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa đối với người thuyền trưởng bất cứ việc ǵ ở biển cả là tốt hay là xấu, tất cả các điều ấy đều được biết đến. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên nhận biết thiện hay bất thiện, có tội lỗi hay không tội lỗi, hạ liệt hay cao quư, tối hay sáng hay có sự xen lẫn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của người thuyền trưởng nên được hành tŕ.

3. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa người thuyền trưởng đánh dấu ở bộ phận điều khiển (nói rằng): ‘Chớ có người nào chạm đến bộ phận điều khiển.’ Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm dấu ấn về sự thu thúc ở tâm rằng: ‘Chớ suy tư về bất cứ suy tư nào ác và bất thiện.’ Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của người thuyền trưởng nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ cao quư:

Này các tỳ khưu, các ngươi chớ suy tư về các điều suy tư ác và bất thiện, như là sự suy tư về ái dục, sự suy tư về oán hận, sự suy tư về hăm hại.’”

Câu hỏi về tính chất của người thuyền trưởng là thứ tám.

*****

 

9. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG

Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của người làm công nên được hành tŕ,’ một tính chất nên được hành tŕ ấy là điều nào?”            

“Tâu đại vương, giống như người làm công suy nghĩ như vầy: ‘Là người làm thuê, ta làm công việc ở chiếc thuyền này, nhờ vào chiếc thuyền này mà ta đạt được thức ăn và tiền công, ta không nên tạo ra sự xao lăng, chiếc thuyền này sẽ được chuyển vận nhờ vào ta có sự không xao lăng.’  

Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên suy nghĩ như vầy: ‘Trong khi quán sát về thân tứ đại này, ta thường xuyên, liên tục không xao lăng, có niệm được thiết lập, có niệm, có sự nhận biết rơ, được định tĩnh, có tâm chuyên nhất, ta nên thực hiện sự không xao lăng (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ được hoàn toàn tự do đối với các sự sanh-già-bệnh-chết-sầu-bi-khổ-ưu-năo.’ Tâu đại vương, điều này là một tính chất của người làm công nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến:

Ngươi hăy quán sát về thân này, hăy biết toàn diện (về nó) lần này lần khác. Sau khi nh́n thấy bản thể thật ở thân, ngươi sẽ thực hiện việc chấm dứt khổ đau.’”

Câu hỏi về tính chất của người làm công là thứ chín.

*****

 

10. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA BIỂN CẢ

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của biển cả nên được hành tŕ,’ năm tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như biển cả không sống chung với xác chết. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên sống chung với luyến ái, sân hận, si mê, ngă mạn, tà kiến, gièm pha, thù oán, ganh tỵ, bỏn xẻn, gian trá, xảo quyệt, lừa đảo, không hài ḥa, hạnh kiểm xấu, và các bợn nhơ phiền năo. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của biển cả nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, biển cả, trong khi cất giữ sự tích lũy nhiều loại châu báu là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, xà cừ, đá quư, san hô, pha-lê, bạc, vàng, ngọc ru-by, ngọc mắt mèo, th́ che đậy lại, không vung văi ở bên ngoài. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, sau khi chứng đắc nhiều loại châu báu đức hạnh là Đạo, Quả, thiền, sự Giải Thoát, định và sự chứng đạt, Minh Sát và sáu Thắng Trí th́ nên che giấu, không nên đưa ra bên ngoài. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của biển cả nên được hành tŕ.

3. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa biển cả sống chung với các chúng sanh to lớn vĩ đại. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên sống nương tựa vào vị đồng Phạm hạnh, là người bạn tốt lành, ít ham muốn, tự biết đủ, nói về pháp từ khước, có lối sống giảm thiểu, hội đủ tánh hạnh, có liêm sỉ, khéo cư xử, đáng kính, đáng trọng, vị tuyên thuyết, có sự nhẫn nại với lời nói, vị la rầy, có sự chê trách điều xấu, vị giáo giới, vị giáo hóa, vị giải thích, vị chỉ dạy, vị thức tỉnh, vị khuyến khích, vị tạo niềm phấn khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của biển cả nên được hành tŕ.

4. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa biển cả mặc dầu được làm đầy bởi trăm ngàn con sông như là Gaṅgā, Yamunā, Aciravatī, Sarabhū, Mahī, v.v... chứa đựng nước nguồn, và bởi các cơn mưa ở không trung, cũng không tràn qua khỏi bờ của nó. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên thực hiện việc vi phạm các điều học một cách cố ư v́ lư do lợi lộc, tôn vinh, danh tiếng, đảnh lễ, kính nể, cúng dường, thậm chí có nguyên nhân là mạng sống. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của biển cả nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:

Này Pahārāda, cũng giống như đại dương có pháp bền vững không tràn qua khỏi bờ, này Pahārāda, tương tợ y như thế điều học nào đă được Ta quy định cho các đệ tử, các đệ tử của Ta, dầu có nguyên nhân là mạng sống, cũng không vi phạm điều ấy.’

5. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa biển cả không bị tràn đầy bởi tất cả các ḍng sông Gaṅgā, Yamunā, Aciravatī, Sarabhū, Mahī, và bởi các cơn mưa ở không trung. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên được thỏa măn với việc đọc tụng, việc vấn hỏi, việc nghe, việc xác định, việc nhận thức, việc đă được chuyên sâu về Luật và Vi Diệu Pháp, việc tranh luận về Kinh, sự quy định từ, sự liên kết từ, sự phân tích từ, và Giáo Pháp cao quư của đấng Chiến Thắng gồm chín thể loại. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của biển cả nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Bổn Sanh Sutasoma:[6]

Giống như ngọn lửa đang thiêu đốt cỏ và củi, hoặc là biển cả không được thỏa măn với những ḍng sông, này vị vua hạng nhất, y theo như vậy những bậc sáng trí này, sau khi lắng nghe, không được thỏa măn với điều đă được khéo nói.’”

Câu hỏi về tính chất của biển cả là thứ mười.

Phẩm Biển Cả là phẩm thứ nh́.

*****

 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY

“Dây bầu, và cây sen, hạt giống, cây sālā xinh đẹp, chiếc thuyền, và cái neo thuyền, cột buồm, người thuyền trưởng là tương tợ, người làm công, và biển cả, phẩm (này) được gọi với tên ấy.”

--ooOoo--

 

 III. PHẨM ĐẤT

1. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của đất nên được hành tŕ,’ năm tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như đất là khi có kẻ đang vung văi các vật được ưa thích hay không được ưa thích như là long năo, gỗ tagara, gỗ trầm hương, nghệ, v.v... cũng như đang vung văi mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu, phân, v.v... th́ cũng y như thế ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập trong mọi trường hợp về các việc được ưa thích hay không được ưa thích như là về có lợi lộc và không có lợi lộc, về có danh tiếng và không có danh tiếng, về chê trách và khen ngợi, về an lạc và khổ đau th́ cũng nên là y như thế ấy. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của đất nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, đất lánh xa việc trang điểm, trang sức, và được bao phủ bằng mùi hương của chính nó. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên lánh xa việc trang sức, nên bao phủ bằng mùi hương giới hạnh của chính ḿnh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của đất nên được hành tŕ.

3. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, đất không có khoảng trống, không có chỗ nứt, không có lỗ hổng, dày, đặc, được trải rộng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có giới không có khoảng trống, không có mảnh bể, không có chỗ nứt, không có lỗ hổng, dày, đặc, được trải rộng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của đất nên được hành tŕ.

4. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, đất là không mệt nhọc trong khi nâng đỡ làng mạc, thị trấn, thành phố, xứ sở, cây cối, núi, sông, ao, hồ, thú rừng, chim, con người, đàn ông, đàn bà, tập thể. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập là không mệt nhọc trong những việc thuyết giảng Giáo Pháp, trong khi giáo giới, trong khi giáo hóa, trong khi giải thích, trong khi chỉ dạy, trong khi thức tỉnh, trong khi khuyến khích, trong khi tạo niềm phấn khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của đất nên được hành tŕ.

5. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, đất được thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên sống với tâm ư tương tợ như trái đất, là được thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của đất nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được nữ cư sĩ Cullasubhaddā nói đến trong lúc công bố về pháp Sa-môn của ḿnh:

Với tâm ư bị nổi giận, nếu một tay có lưỡi búa th́ có thể chém; khi được vui thích, nếu một tay có vật thơm th́ có thể bôi thoa.

Không có sự ghét bỏ ở người ấy, th́ sự luyến ái ở người này không được biết đến, những tâm ấy tương tợ như đất, các pháp Sa-môn của tôi là tương tợ như thế.’”

Câu hỏi về tính chất của đất là thứ nhất.

*****

 

2. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của nước nên được hành tŕ,’ năm tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như nước khéo được ổn định, không bị lay chuyển, không bị khuấy động, được hoàn toàn trong sạch từ bản thể. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên loại trừ sự gạt gẫm, tán phét, gợi ư, lừa bịp, nên khéo được ổn định, không bị lay chuyển, không bị khuấy động, được hoàn toàn trong sạch từ bản thể. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của nước nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, nước là được ổn định với bản thể mát lạnh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên đầy đủ ḷng nhẫn nại, từ ái, và thương xót, có sự tầm cầu việc lợi ích, nên là người có ḷng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của nước nên được hành tŕ.

3. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, nước làm vật không trong sạch trở thành trong sạch. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập dầu là ở làng hay ở rừng, không nên có sự tranh tụng, không tạo cơ hội, trong mọi trường hợp, đối với thầy tế độ, đối với thầy dạy học, đối với các vị tương đương thầy dạy học. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của nước nên được hành tŕ.

4. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, nước được nhiều người mong mỏi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là vị ít ham muốn, tự biết đủ, sống tách ly, có sự thiền tịnh, thường xuyên được tất cả thế gian mong mỏi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của nước nên được hành tŕ.

5. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, nước không đem lại sự bất lợi cho bất cứ người nào. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên làm điều ác bằng thân, khẩu, ư, là nhân gây ra sự xung đột, sự căi cọ, sự tranh luận, sự tranh căi, sự tham thiền bị bỏ bê, sự không thích thú đối với các người khác. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của nước nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Bổn Sanh Kaṇha:[7]  

Này Sakka, vị chúa tể của tất cả chúng sinh, ngài đă ban cho ta đặc ân. Này Sakka, mong rằng việc đă làm bởi ta bằng tâm hoặc thân không gây hại đến bất cứ người nào, vào bất cứ lúc nào. Này Sakka cao quư, điều này là đặc ân.’”

Câu hỏi về tính chất của nước là thứ nh́.

*****

 

3. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LỬA

 

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của lửa nên được hành tŕ,’ năm tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như lửa thiêu đốt cỏ, củi, cành, lá. Tâu đại vương, tương tợ y như thế với vị hành giả thiết tha tu tập, những phiền năo nào, ở bên trong hoặc bên ngoài, do sự tiếp nhận (của giác quan) ở đối tượng được ưa thích hay không được ưa thích, tất cả các phiền năo ấy nên được thiêu đốt bằng ngọn lửa trí tuệ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của lửa nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, lửa không có ḷng trắc ẩn, không có ḷng thương xót. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên thể hiện ḷng thương xót hay trắc ẩn đối với tất cả các phiền năo. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của lửa nên được hành tŕ.

3. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, lửa hủy diệt sự mát lạnh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm sanh lên ngọn lửa có sức nóng của sự tinh tấn rồi nên hủy diệt các phiền năo. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của lửa nên được hành tŕ.

4. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, lửa tạo ra sự nóng nực, và được thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên an trú với tâm ư tợ như lửa, được thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của lửa nên được hành tŕ.

5. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, lửa tiêu diệt bóng tối, phô bày ánh sáng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi tiêu diệt bóng tối vô minh rồi nên phô bày ánh sáng của trí tuệ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của lửa nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến trong khi giáo giới cho Rāhula, người con trai của ḿnh:

Này Rāhula, con hăy phát triển sự tu tập tương tợ lửa. Này Rāhula, bởi v́ đối với người đang phát triển sự tu tập tương tợ lửa th́ các pháp bất thiện chưa sanh khởi (sẽ) không sanh khởi, và các bất thiện pháp đă sanh khởi sẽ không chiếm cứ tâm và tồn tại.’”

Câu hỏi về tính chất của lửa là thứ ba.

*****

 

4. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA GIÓ

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của gió nên được hành tŕ,’ năm tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như gió thổi vào bên trong cụm rừng đă khéo được trổ hoa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thích thú ở bên trong khu rừng các đối tượng (của đề mục thiền) đă được trổ bông hoa cao quư của sự giải thoát. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của gió nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, gió làm lay động các lùm cây cối mọc ở trái đất. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập đă đi vào bên trong khu rừng và trong khi đang suy xét về các pháp tạo tác th́ nên làm lay động các phiền năo. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của gió nên được hành tŕ.

3. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, gió đi lại ở không trung. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên khiến cho tâm ư hoạt động ở các pháp vượt trên thế gian. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của gió nên được hành tŕ.

4. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, gió thưởng thức mùi hương. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thưởng thức hương thơm về giới của bản thân. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của gió nên được hành tŕ.

5. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, gió là không chỗ ngụ, không nhà ở. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên được giải thoát ở mọi nơi, không chỗ ngụ, không nhà ở, không thân thiết. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của gió nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Kinh Tập:

Sợ hăi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc hiền trí.’”

Câu hỏi về tính chất của gió là thứ tư.

*****

 

5. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NÚI

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của núi nên được hành tŕ,’ năm tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như núi không bị dao động, không thể bị lay động, không có sự rúng động. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập về việc kính nể (hay) không kính nể, tôn vinh (hay) không tôn vinh, cung kính (hay) không cung kính, có danh tiếng (hay) không có danh tiếng, sự chê trách hay khen ngợi, an lạc hay khổ đau, được ưa thích hay không được ưa thích, trong mọi trường hợp, không nên luyến ái ở các vật gây luyến ái là các sắc-thinh-hương-vị-xúc-pháp, không nên sân ở các vật gây sân, không nên si mê ở các vật gây si mê, không bị lay động, không bị dao động, tợ như núi là không dao động. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của núi nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:[8]

Giống như tảng đá cứng rắn không lay chuyển bởi gió, tương tợ như thế các bậc trí không chao động giữa những sự chê khen.’

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, núi là cứng rắn, không giao du với bất cứ cái ǵ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên cứng cỏi, không nên giao du, không nên thực hiện việc giao tiếp với bất cứ ai. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của núi nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:[9]

Không gần gũi với cả hai hạng người tại gia và hạng người xuất gia, không lai văng các gia đ́nh, ít ham muốn, ta gọi vị ấy là Bà-la-môn.’

3. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, hạt giống không phát triển ở núi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên để cho các phiền năo phát triển ở tâm của ḿnh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của núi nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Subhūti nói đến:

Khi nào tâm liên hệ dến ái luyến khởi lên ở tôi, sau khi tự bản thân quán xét, chỉ một ḿnh tôi thuần hóa nó.

Ngươi bị luyến ái ở các vật gây luyến ái, bị sân ở các vật gây sân, bị si mê ở các vật gây si mê, ngươi hăy ĺa khỏi khu rừng.

Chỗ trú ngụ này dành cho các vị đạo sĩ khổ hạnh thanh tịnh, không bị ô nhiễm, ngươi chớ làm ô uế sự thanh tịnh, ngươi hăy ĺa khỏi khu rừng.’

4. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, núi th́ vươn lên cao. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên vươn lên cao nhờ vào trí tuệ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của núi nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:[10]

Vào lúc bậc sáng trí xua đi sự xao lăng bằng sự không xao lăng, sau khi leo lên ṭa lâu đài trí tuệ, không c̣n sầu muộn, nh́n xuống đám người bị sầu muộn, tợ như người sáng suốt đứng ở ngọn núi nh́n xuống những người ngu si đứng ở trên mặt đất.’

5. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, núi không bị nhô lên không bị lơm xuống. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên thể hiện sự hứng chí hay nản ḷng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của núi nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được nữ cư sĩ Cullasubhaddā nói đến trong lúc công bố về pháp Sa-môn của ḿnh:

Thế gian hứng chí v́ lợi lộc, nản ḷng v́ không lợi lộc. Những vị đứng yên một chỗ dầu có lợi lộc hay không có lợi lộc, những vị như thế ấy là những vị Sa-môn của tôi.’”

Câu hỏi về tính chất của núi là thứ năm.

*****

 

6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA HƯ KHÔNG

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của hư không nên được hành tŕ,’ năm tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như hư không là hoàn toàn không thể nắm được. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là hoàn toàn không bị nắm được bởi các phiền năo. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của hư không nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, hư không được các vị ẩn sĩ, đạo sĩ khổ hạnh, chúng sanh, và các bầy chim thường lui tới. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên để tâm thường lui tới ở các pháp tạo tác (nhận biết rằng): ‘Là vô thường, khổ năo, vô ngă.’ Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của hư không nên được hành tŕ.

3. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, hư không sẽ gây ra sự run sợ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tâm bị kinh động về sự tiếp nối tái sanh ở tất cả các cơi, không nên tạo ra sự khoái lạc. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của hư không nên được hành tŕ.

4. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, hư không là vô biên, vô lượng, không thể ước lượng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có giới hạnh vô biên, có trí tuệ vô lượng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của hư không nên được hành tŕ.

5. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, hư không là không dính mắc, không bị bám víu, không bị dựa dẫm, không bị vướng bận. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là không dính mắc trong mọi trường hợp: về gia đ́nh, đồ chúng, lợi lộc, chỗ ngụ, sự vướng bận, và tất cả các phiền năo, nên là không bị bám víu, không bị dựa dẫm, không bị vướng bận. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của hư không nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến trong khi giáo giới cho Rāhula, người con trai của ḿnh:

Này Rāhula, cũng giống như hư không không trụ lại ở bất cứ chỗ nào. Này Rahula, tương tợ y như thế con hăy phát triển sự tu tập tương tợ hư không. Này Rahula, bởi v́ đối với người đang phát triển sự tu tập tương tợ hư không, các xúc làm hài ḷng, làm thích ư đă được sanh đi sanh lại sẽ không chiếm cứ tâm và tồn tại.’”

Câu hỏi về tính chất của hư không là thứ sáu.

*****

 

7. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA MẶT TRĂNG

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của mặt trăng nên được hành tŕ,’ năm tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như mặt trăng, trong khi mọc lên ở thượng huyền, phát triển thêm dần dần. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên phát triển thêm dần dần về tánh hạnh, giới đức, phận sự, và pháp hành, về Kinh điển và sự chứng đắc, về thiền tịnh, về việc thiết lập niệm, về các quyền, về trạng thái các giác quan được canh pḥng, về tính chất biết vừa đủ trong vật thực, về việc gắn liền với sự tỉnh thức. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của mặt trăng nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, mặt trăng có sự nổi bật vĩ đại. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự nổi bật vĩ đại về ước muốn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của mặt trăng nên được hành tŕ.

3. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, mặt trăng di chuyển vào ban đêm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên ẩn dật. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của mặt trăng nên được hành tŕ.

4. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, mặt trăng có cung điện là biểu hiện. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có giới là biểu hiện. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của mặt trăng nên được hành tŕ.

5. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, mặt trăng mọc lên, (là vật) được yêu cầu, được mong mỏi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, đă được yêu cầu, đă được mong mỏi, nên đi đến các gia đ́nh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của mặt trăng nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ quư báu:

Này các tỳ khưu, giống như mặt trăng các người hăy đi đến các gia đ́nh, hăy vô cùng dè dặt về thân, hăy dè dặt về tâm, luôn luôn là người mới ở các gia đ́nh, không được thô tháo.’”

Câu hỏi về tính chất của mặt trăng là thứ bảy.

*****

 

8. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA MẶT TRỜI

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Bảy tính chất của mặt trời nên được hành tŕ,’ bảy tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như mặt trời khiến cho tất cả nước khô kiệt. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tất cả phiền năo khô kiệt, không c̣n dư sót. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của mặt trời nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, mặt trời tiêu diệt bóng đêm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tiêu diệt tất cả sự tối tăm của ái luyến, sự tối tăm của sân hận, sự tối tăm của si mê, sự tối tăm của ngă mạn, sự tối tăm của tà kiến, sự tối tăm của phiền năo, tất cả sự tối tăm của các ác hạnh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của mặt trời nên được hành tŕ.

3. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, mặt trời di chuyển một cách liên tục. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thực hiện sự tác ư đúng đường lối một cách liên tục. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của mặt trời nên được hành tŕ.

4. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, mặt trời có ṿng hoa ánh sáng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có ṿng hoa là các đối tượng (của đề mục thiền). Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của mặt trời nên được hành tŕ.

5. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, mặt trời di chuyển, trong khi sưởi ấm đám đông dân chúng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên sưởi ấm thế gian luôn cả chư Thiên bằng tánh hạnh, giới đức, phận sự, và pháp hành, bằng các thiền, các sự giải thoát, các tầng định, các sự chứng đạt, các quyền, các lực, các chi phần đưa đến giác ngộ, các sự thiết lập niệm, các chánh tinh tấn, và các nền tảng của thần thông. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của mặt trời nên được hành tŕ.

6. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, mặt trời di chuyển, bị lo sợ v́ nỗi sợ hăi thần Rāhu (hiện tượng nhật thực). Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên nh́n thấy các chúng sanh bị vướng víu vào các nết hạnh xấu xa, khổ cảnh, sự thành tựu của nghiệp không giống nhau và khó tránh né, đọa xứ, và mạng lưới phiền năo, bị trói buộc vào sự chằng chịt của tà kiến, bị rơi vào đường lối sai trái, đang thực hành đạo lộ xấu xa, và nên làm cho tâm ư bị kinh động với nỗi kinh động và sợ hăi lớn lao. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ sáu của mặt trời nên được hành tŕ.

7. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, mặt trời giúp cho nh́n thấy các sự việc tốt đẹp và xấu xa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên giúp cho nh́n thấy các quyền, các lực, các chi phần đưa đến giác ngộ, các sự thiết lập niệm, các chánh tinh tấn, các nền tảng của thần thông, các pháp thuộc thế gian và xuất thế gian. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ bảy của mặt trời nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Vaṅgasa nói đến:

Cũng giống như mặt trời, trong khi mọc lên, giúp cho nh́n thấy dáng vóc của các loài sinh vật, sự trong sạch và luôn cả sự không trong sạch, sự tốt đẹp và luôn cả sự xấu xa.

Tương tợ như thế, vị tỳ khưu có sự ghi nhớ về Giáo Pháp, giống như mặt trời đang mọc lên, giúp cho người bị vô minh che lấp nh́n thấy con đường có nhiều lối.’”

Câu hỏi về tính chất của mặt trời là thứ tám.

*****

 

          9. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA VỊ SAKKA

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của vị Sakka[11] nên được hành tŕ,’ ba tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như vị Sakka đạt được sự an lạc toàn diện. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thích thú với sự an lạc toàn diện của cuộc sống tách biệt. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của vị Sakka nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, vị Sakka sau khi nh́n thấy chư Thiên th́ tiếp đón và tạo ra niềm vui (cho họ). Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tiếp đón cái tâm ư không tŕ trệ, không thụ động, được an tịnh ở các thiện pháp, nên tạo ra niềm vui, nên khơi dậy, nên gắng sức, nên nỗ lực. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của vị Sakka nên được hành tŕ.

3. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, sự bất măn không sanh khởi ở vị Sakka. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, ở căn nhà trống vắng, không nên làm sanh khởi sự bất măn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của vị Sakka nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được trưởng lăo Subhūti nói đến:

Bạch đấng Đại Hùng, kể từ khi con đă được xuất gia trong Giáo Pháp của Ngài, con biết chắc chắn là không có ư nghĩ nào có liên hệ đến dục lạc đă được sanh khởi.’”

Câu hỏi về tính chất của vị Sakka là thứ chín.

*****

 

10. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA VỊ CHUYỂN LUÂN

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Bốn tính chất của vị Chuyển Luân nên được hành tŕ,’ bốn tính chất nên được hành tŕ ấy là các điều nào?

“Tâu đại vương, giống như vị Chuyển Luân thu phục người bằng bốn việc thu phục. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thu phục, nên hỗ trợ, nên làm hài ḷng tâm của bốn tập thể.[12] Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của vị Chuyển Luân nên được hành tŕ.

2. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, bọn trộm cướp không nổi dậy ở trong lănh địa của vị Chuyển Luân. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên để cho các ư nghĩ suy tầm về ái dục, oán hận, và hăm hại sanh khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nh́ của vị Chuyển Luân nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:

Và người nào thích thú trong sự yên tịnh của tư duy, tu tập về đề mục tử thi, luôn luôn có niệm, quả vậy người ấy sẽ thủ tiêu, người ấy sẽ cắt đứt sự trói buộc của Ma Vương.’

3. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, vị Chuyển Luân ngày ngày di chuyển dọc theo đại địa cầu được bao bọc bởi biển cả, trong khi xem xét các việc thiện ác. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập ngày ngày nên quán xét hành động của thân, hành động của khẩu, và hành động của ư rằng: ‘Có phải ngày trôi qua mà ta sẽ không có lỗi lầm do ba chỗ (thân, khẩu, ư)?’ Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của vị Chuyển Luân nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tăng Chi Bộ quư giá:

Bậc xuất gia nên thường xuyên quán xét rằng: Ta đă như thế nào khi ngày và đêm trôi qua?

4. Tâu đại vương, c̣n có điều khác nữa, vị Chuyển Luân có sự bảo vệ bên trong và bên ngoài khéo được bố trí. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thiết lập người gác cổng là niệm nhằm sự bảo vệ đối với các phiền năo bên trong và bên ngoài. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của vị Chuyển Luân nên được hành tŕ. Tâu đại vương, điều này cũng đă được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:

Này các tỳ khưu, có người gác cổng là niệm, vị Thánh đệ tử dứt bỏ bất thiện, phát triển thiện, dứt bỏ điều lầm lỗi, phát triển điều không lầm lỗi, ǵn giữ bản thân trong sạch.’”

Câu hỏi về tính chất của vị Chuyển Luân là thứ mười.

Phẩm đất là phẩm thứ ba.

*****

 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY

“Đất, nước, và lửa, gió, và với núi, hư không, mặt trăng, và mặt trời, vị Sakka, và với vị Chuyển Luân.”

--ooOoo--


 

[1] Theragāthāpāḷi - Trưởng Lăo Kệ, TTPV 31, trang 229, câu kệ 985.

[2] Theragāthāpāḷi - Trưởng Lăo Kệ, TTPV 31, trang 143, câu kệ 501.

[3] Theragāthāpāḷi - Trưởng Lăo Kệ, TTPV 31, trang 161, câu kệ 577.

[4] Vidhurapaṇḍitajātakaṃ - Bổn Sanh 545.

[5] Dhammapadapāḷi - Pháp Cú, câu 327.

[6] Mahāsutasomajātakaṃ - Bổn Sanh 537.

[7] Kaṇhajātakaṃ - Bổn Sanh 440.

[8] Dhammapadapāḷi - Pháp Cú, câu 81.

[9] Dhammapadapāḷi - Pháp Cú, câu 404.

[10] Dhammapadapāḷi - Pháp Cú, câu 28.

[11] Sakka là tên của vị Thiên Chủ, vị Chúa của chư Thiên, vị cai quản cơi Trời Tāvatiṃsa (ND).

[12] Bốn tập thể: là tập thể tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ (ND).

 

 

   
 

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |

 
 

<Mục Lục><Đầu Trang>