tamtangpaliviet.net

 

 Văn Học Pāli

 

  Trang Sanskrit

 

 Ôn Cố Tri Tân

 

Văn Chương Phật Giáo

 

  Tin Tức Phật Giáo Các Nơi  

 

Công Tŕnh Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pāli - Việt

(Jātakapāḷi - Bổn Sanh trọn bộ 3 tập đă hoàn tất việc ấn tống)

 (Xem H́nh)

 

 Tam Tạng Pāli - Các Bản Dịch Mới

- Mahāniddesapāḷi - Đại Diễn Giải -

 đă được dịch xong ngày 22/05/2015

- Cullaniddesapāḷi - Tiểu Diễn Giải -

 đă được dịch xong ngày 28/09/2017

 - Tiểu Bộ c̣n lại 2 tập đang dịch:

- Nettipakaraṇa - Cẩm Nang Phật Học

- Peṭakopadesa - T́m Hiểu Tam Tạng

***

Counter for tumblr
Website Stats
 

 

 

 CENTER FOR PROTO-BUDDHISM STUDIES 

(TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY)

2001 Paterson Road, Prosser, WA 99350 – USA

 

 Xem thêm chi tiết ở trang web: www.tamtangpaliviet.net/TTPV/TTPV_ProtoBud.htm.